Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TALÁLKOZÁS DILINKÓ GÁBORRAL

2010.01.31

 

DILINKÓ GÁBOR

Ugye ti mai fiatalok, nem ismeritek őt? De nem hogy ti, hanem már lassan csak a környezete az 56-osok házában, mert elfogynak az egykori „mohikánok”. Február 8-án lesz 81 éves. Ő az a cigánygyerek, aki egykor Iván Kovács László Corvin közi parancsnok minden teljesíthető kérését végrehajtotta 1956. október. 26 – ától 30-áig, ameddig Ő volt a Parancsnok. „Bizsu”, mert gyermekkora óta így hívták, hiszen ő is szerette volna az ékszereket, éppen ezért színes láncokat akasztott a nyakába, de egy hölgy megjegyezte akkor, hogy ez csak bizsu. Hát így maradt rajta ez a ragadványnév, és kíséri el élete végéig. Előzőleg egy többszereplős beszélgetést szerettem volna az akkori események felidézésével, de ő a felsorolt neveket nem ismerte, és csak önmagát tartotta hiteles személynek, bár Balogh Árpádot ismerte. Azt mondta a telefonba, hogy ő volt Iván Kovács László helyettese. Találkozásunkkor mégis azt hiányolta, hogy nem hoztam magammal senkit, pedig állítólag azt ígértem. Nem ígérhettem, hiszen erről szó sem lehetett. Udvariasan fogadott, és a beszélgetés közbeni jegyzetelés közben türelmesen megvárta, amíg befejezem az írást, bár a diktafon ekkor is be volt kapcsolva. Az igazat megvallva, többet vártam ettől a találkozótól, mert azt szerettem volna megtudni, hogy hogyan is lett főparancsnok Pongrátz Gergely, hiszen előző információmat szerettem volna megerősítve, vagy cáfolva tudni. Ezt, most nem tudtam meg. Ezt ugyan nem, de sok mást viszont igen, ami szintén érdekelt, hiszen már kevesen élnek azok közül, akiket egykori résztvevőként még meg lehet szólaltatni. Ettől az írástól is azt várom, hogy aki az elhangzottakat hitelesen tudja cáfolni, kérem, hogy jelentkezzen a szerkesztőségben, hogy föl tudjam vele venni a kapcsolatot, véleménye meghallgatásához. De ne csodálkozzon, ha dokumentumot kérek tőle hitelességét illetően, de csupán azért, hogy a hitelességét ne lehessen kétségbe vonni a nyilatkozónak.

De kezdjük a beszélgetést:
Az elmaradhatatlan cigaretta most is a szájában égett egész beszélgetésünk alatt.
Gábor, október 26-án került a Corvin közbe az élettársával, akit ő „Kócosnak” nevezett és 28-án a harcok során őt agyon is lőtték. Iván Kovács László parancsnokról azt mondja, hogy igen képzett ember volt, és ezzel nagyon sok embernek az életét mentette meg, bár soha nem volt katona, csak az apja katona volt az. Sok sebesültünk és halottunk volt, de megtanított bennünket arra, hogy ha egyszer a padlásból kilőttünk, azonnal el kell onnan menni, mert oda, biztosan visszalő az ellenfél. Mindenki nagyon szerette, hiszen nem éreztette velünk, hogy ő a parancsnok.
Olyat mondok most, amit te nem fogsz elhinni: én bementem a Maléterhez 8-10 ember társaságában fegyver nélkül. Itt volt Iván Kovács László is.
Mikor?
Október 27-én.
Akkor még harcban álltatok egymással. Igen. Hátul, a folyosó végén volt egy irodája és ott beszélgettünk. Egy értelmes ember volt. Ekkor, még nem volt honvédelmi miniszter. Azt beszéltük, hogy van-e értelme annak, hogy egymást lövöldözzük? Benne még a katonai kommunista érzelem volt, de mégis megegyeztünk, hogy nem lövünk tovább egymásra.
Van egy olyan dolog, ami soha nem került napvilágra: Csak mostanában tudtam meg én is, hogy Pongrátz Gergely és Király Béla is tárgyalt a Maléterrel.
Annak örültem, hogy disszidált, mert legalább 300 embert felakasztottak volna a nála található lista alapján, mert fölírta az embereknek a neveit. Hol született, anyja neve, kicsoda-micsoda.
Miért lettél te Bizsu?
Ez egy érdekes kérdés. WC láncokat, meg rézláncokat a nyakamba raktam, mert mindig szerettem az ilyesmit. Bejött egy nő, a mamával Bábihoz. Kit tetszik keresni? A Bábit. Anyámat, mondom? Igen. Azt mondja anyámnak: Bábi, ez a gyerek tiszta bizsu. Hát nekem fogalmam nem volt róla, hogy ez hamis ékszert jelent. Bizsu, bizsu. Akármerre mentem, és kérdezték, hogy, hogy hívnak, azt mondtam, hogy Bizsunak. Így maradt rajtam ez a név, és fog életem végéig
Az apám ősei, Szár Katalin idején kőtisztek voltak, szóval nemes családból származtak. 5-6 éves lehettem, amikor anyám elvitt Tatabányára apámnak a szüleihez. A nagyapám fölemelt, és azt mondta, hogy mától kezdve Gül Baba vagy. A mai napig nem tudom, hogy miért mondta ezt. Gondolom azért, hogy amikor Oroszországban elkezdték az örmény katolikusokat üldözni (megjegyeztem, hogy a törökök üldözték őket) akkor ők Törökországba kerültek, majd onnan Romániába, de a mai napig sem tudom az igazi nevüket, mert Romániában nem Dilinkó, hanem Tilinkó volt a nevük.
Ott nőttem fel Újpesten, cigányok, zsidók és magyarok között. Innen kerültem a VI, VII, VIII kerületekbe, így vándormadár lettem. Mikor már felnőtt lettem, volt nekem egy barátom, akinek a csúfneve, Tehén volt. Óriási nagy keze volt. Kérdezte, hogy akarok-e dolgozni? Igen. Elvitt a Büdösgyárba, ami az Illatos úti Állati fehérje Feldolgozó volt. Itt, lehetett jól keresni. Majd elkerültem Újpestre és ott csavarogtam, Palotán. Volt két haverom, és megkérdezték, hogy te Bizsukám, mit keresel itt? Hát, újpesti vagyok, itt születtem. Elvittek a Tökmaggyárba, az Olajütőbe. Ott ismertem meg az élettársamat a Kócoskát, aki Javító Intézetben volt.
Te, meddig voltál a Corvin közben?
Végig.
4-én volt ellenállás?
Volt. Ott kaptam fejlövést, tüdőlövést, a Falábú Jancsi mellettem halt meg.
Milyen ellenállás volt 4-én?
Gyenge. Nem is lehetett, hiszen a Gellért hegyen legalább 100 aknavető volt, és azokkal rommá lőttek mindent. Ott aki megmaradt, az kevés volt.
Szerinted, mikor ment el onnan Pongrátz Gergely?
6-án lépett le.
6-án? Mert az én információim szerint, az ausztriai Stárkirchenbe a menekülttáborba, 1956. november 6-án 18óra 19 perc van beírva bejelentkezésként, amit azért még le kellene ellenőrizni.
Igen, mondtam, hogy 6-án ment el.
Ha 6-án ment el, akkor még ugyanazon a napon, nem érhetett el a menekülttáborig.
Annyit tudok mondani, hogy amikor bennünket megtámadtak, őt sehol nem lehetett látni.
Megerősíted, vagy cáfolod, de november 4-én Pongrátz Gergely már sehol sem volt, ahol kellett volna lennie.
Nem volt sehol.
Mi volt a Te szereped a Corvin közben, mit cselekedtél ottléted alatt?
Én harcos voltam.
A Corvinisták 1956 c. könyv azt írja rólad, hogy orosz katonai foglyok átadásában vettél részt Gödöllőn. Hol volt ez az átadás?
A hídon kérlek szépen. (Mivel nem emlékezett pontosan, segítettem neki) A Margit hídon.
Másoktól azt hallottam, hogy a Ludovikánál adták át őket.
Ez nem igaz, de akiket átadtunk, azokat a következő napon agyonlőtték a parancsnokaik.
Hányadikán volt az átadás?
27-én.
Azokat a katonákat fogtátok el, akik kiugrottak az égő harckocsikból? Vagy kik voltak ezek?
Gyalogosok voltak, és megadták magukat. Ebben volt tiszt is, gyalogos is. Szabályosan át lettek adva.
Honnan tudjátok, hogy agyonlőtték őket?
Csak úgy hallottuk, hogy mind kivégezték. Hogy ebből mennyi az igaz, azt én nem tudom aláírni.
Mit tudsz mondani 1956. november 4-e reggeléről, merre jártál?
Én ott voltam a Corvin közben. Reggel 4 órakor kezdődött a támadás. Rengeteg volt a halott. A tankok géppuskái sok embert legéppuskáztak.
Nem voltatok kellőképpen felkészülve a támadásra?
Sehogy sem
Kik élnek még a corvinisták közül? Érdemes lenne meghallgatni őket.
Nem javasolok senkit, mert manapság már sokan nevezik magukat forradalmárnak, mint 1945-ben partizánnak.
Hol voltál, amikor elfogtak?
 A kórházban voltam, és onnan vittek el.
Jöttek érted a pufajkások?
A nővérek 40%-a ÁVÓ-s volt.
Azt az orvost is letartóztatták, aki állítólag téged bújtatott? Dr. Gardner Pál volt a neve.
Igen, a kórházban ő műtött meg engem. Mutatta a homloka jobb oldalán a szeme fölött, hogy onnan távolította el az orvos a szilánkot. Az orvost is letartóztatták, és életfogytiglan büntetést kapott.
1957. július 18-án a Lomjapataky-tanács, 12 évre ítélt, és másodfokon öt évre csökkentették.
Nem öt, hanem hét év volt. A könyvben, ez is el van írva.
A Bíróság tényként állapította meg, hogy Maléter, téged őrnaggyá léptetett elő.
Igen, így volt. Benne volt a vádiratban is. Mondták neki is, hogy maga egy olyan cigányt léptetett elő, aki olvasni sem tud.
De azért ugye, tudsz olvasni?
Mosolyog. Nekem, a Bíróságon az volt a legjobb, ha azt tudják, hogy analfabéta vagyok. Ez lehetett büntetéscsökkentő, ugyanakkor fel is akaszthattak volna. Szerencsém volt, hogy elvittek a dili orvoshoz, aki megállapította, hogy idült alkoholista vagyok. Ez lett az enyhítő körülmény. A büntetést leültem, így nekem az ’56, már csak emlék. Van nekem egy rangom, honvéd dandártábornok vagyok.
Jelenleg, milyen pozíciód van? Azt írják rólad, hogy a Corvin közi Bajtársi szövetség elnöke vagy.
Igen, az vagyok ma is.
Szoktatok összejönni?
Nem. Már az irodánk is megszűnt. Megszűnt, mert széthullottunk, pedig nekünk volt szavunk.
Azt is írják rólad, hogy a Práter utcai foglyok őrzésével is megbízták. Kik voltak ezek a foglyok?
Fogalmam sincs. Annyi minden bele van írva, ami nem úgy volt, van.
Szerintem is jó, hogy tisztázunk kérdéseket, hiszen azt is írják, hogy Nesz János javaslatára lettél összekötő a Corvin köz és a Kilián között.
Jó barátom volt, neki ehhez valóban volt köze, tehát ez igaz.
27-én, Iván Kovács társaságában voltál Maléternél.
Igen, és akkor léptetett elő engem őrnaggyá. A Maléter tárgyalásánál a Bíróság meg is vádolta azzal, hogy egy olyan cigányt léptetett elő, aki írni és olvasni sem tud. Maléter azt mondta, hogy minden ember a marsallbotot a zsebében hordja.
Tudsz még valamit elmondani?
Csak annyit, hogy az ’56-ot, hagyjuk nyugodni, a hazug embereket pedig ki kell törölni.
Mondom, hogy azért ne felejtsük az ’56-ot.
Igen. Iván Kovács Lászlónak ki van téve a Corvin közben, hogy ’56-os főparancsnok, és nekem ez a lényeg. Pongrátz Gergelynek, ilyen nincsen! Ezt az embert, ki kell töröltetni az emberek agyából, mert amit állít, az mind hazugság. Sok volt a seggnyalója, akiket én mindig utáltam. Corvinistának érzem magam, de csak Iván Kováccsal. Hála Istennek, hogy ma is ez van kiírva: Iván Kovács László, a Corvin köz főparancsnoka. (Ezt a kijelentését olyan áhítattal mondta, hogy az engem, meghatott. Számára ez az EMBER, addig biztosan él, amíg ő le nem hunyja a szemét.) Egyet, senki se felejtsen el! A Hazát, szeretni kell, és nem itt hagyni!
 
Köszönöm szépen a riportot.
Nagyon szívesen.
 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.