Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nyílt levél Dömötör Zoltán egyesületi elnök felé (Frissítve!)

2014.10.07

Tisztelt Elnök úr!

 
Az 1956 Magyar Nemzetőrség tagdíjat fizető tagjai azzal a kéréssel fordulunk az Elnök úrhoz, hogy tegye lehetővé a törvényes rend helyre állítását, hagyja az egyesületet a Számviteli és Adótörvénynek megfelelően működni!
Ez egy bajtársiasságon alapuló társadalmi szervezet, nem pedig egy diktatórikus keretek között működtetett erőszak szervezet, itt nincs helye az ilyen fajta parancsolgatásnak, a hatalom fitogtatásának, annál inkább a bajtársi megbeszéléseknek és egyeztetéseknek. Ez a szervezet azért jött létre, hogy általa képviseljük a demokráciát, a szólásszabadságot és egyéb szabadság jogokat, amikért elődeink megharcoltak 1956-ban. Példát kell mutatnunk az összetartásról és egységről, amit a bajtársak között létrejövő barátság erősít leginkább, az emberi kapcsolatok, az egymáshoz fűződő szeretet a legnagyobb összetartó erő, erre van az országnak is a legnagyobb szüksége, ebben kell segítenünk is egymást.
 
Az utóbbi évek eseményei azonban mindezt nem csak akadályozták, hanem egyenesen el is lehetetlenítették azt.. a közgyűléseken és állománygyűléseken folyó káromkodás, trágár viselkedés, a másik nyilvános megaláztatása és lejáratása, az egymás ellen való kijátszás és manipulálás súlyos csapást mért az egyesület becsületére és a társadalom általi megítélésre. Az elvárt példamutatás helyett klikkek alakultak ki, emberek lettek egymás ellenségeivé téve, s a helyzet odáig fajult, hogy már senki nem bízik senkiben, a papíron lévő 3.500 fő helyett mindössze 2-300 fő az aktív és fizeti a tagdíjat is, míg a többieket sosem lehet látni egyetlen gyűlésen és összejövetelen sem. A többség távol tartja magát az egyesületi élettől, többen az itt eluralkodó állapotok miatt kiléptek, illetve más egységeket alapítottak, vagy pedig átigazoltak. Az elnök körül folyamatosan új, eddig ismeretlen személyek tűnnek fel, akik hirtelen magas rangot kapnak és olyan kitüntetéseket, amiket a hosszú éveken keresztüli, egyesület iránti elkötelezett és áldozatos munka utáni érdemként szabadna csak adományozni. A kitüntetések értékét is leminősíti, ha azt arra érdemtelen személy kapja meg, aminek egyébként az oda ítélését a jelölő bizottság és az elnökség együttes határozata alapján kellene megtenni, nem pedig csak pár embernek egymás között és kölcsönösen oda-vissza, kéz-kezet mos alapon. A tagság joga tudni, hogy a "magas rangúak és kitüntetettek" mikor kerültek az egyesülethez és konkrétan milyen cselekedetükkel váltak a kitüntetésre érdemessé.
 
Az elnök felé beadott beadványok sorra tűnnek el a süllyesztőben, azokra válasz több év alatt sem érkezik. Aki kérdést tesz fel, az lejáratásban és mocskolódásban részesül, mások előtt megalázzák és kiutálják az egyesületből. Sok volt tag tud olyan dokumentumokat mutatni, amivel ezeket alátámasztja. Az egyesületet folyamatosan perlik olyan személyek, akikkel szemben a fent említett lejáratás és személyiség jogok megsértése történt. Elnökségi ülést és egyéb, egyesületet, illetve személyi jogokat megvitató üléseket úgy tartanak, hogy azon arra illetéktelen személyek is részt vesznek, sértve ezzel a kitárgyalt személyek személyiség jogait. Kirívó példa erre a 06.21-én tartott gyűlés, ahol több olyan esküszegő és egyesülethez hűtlen tag vett részt és szította a hangulatot, akik a közgyűlés tudta és beleegyezése nélkül tértek vissza állományba. A bizottságok nem tartanak beszámolót az általuk elvégzett munkáról, a hatáskörüket sem ők, sem a közgyűlés nem ismeri. Az egyesület életéből eltűnt a szervezettség, nincs egy előre meghatározott éves terv és költségvetés, a rendelkezések és kiadott "parancsok" spontán jönnek és nem az egyesület, hanem annál inkább egyéni érdekeket szolgálnak! Ezek a súlyos vétségek összeegyeztethetetlenek az egyesület szabályos, törvénytisztelő és becsületes, bajtársias működésével!
 
Kérjük tehát helyre állítani a demokráciát és a törvényes működést, s a hatalom vissza adását az őt megillető közgyűlésnek, illetve a tagok által választott küldöttgyűlésnek! Kérjük, hogy az egyesület a bajtársiasság szellemében működjön, valóban a nemzet érdekében összefogva, egységben! Kérjük, hogy vezető tisztségre csak az arra szakmailag is alkalmas személy legyen kinevezve, aki vállalja, hogy feladatát lelkiismeretesen, legjobb tudásának megfelelően az egyesület érdekében végzi el, és erről rendszeres időközben számot ad a küldöttgyűlés, illetve azon tagok felé, akik ezt kérik. Megválasztása előtt pedig kérjük a nyilvános önéletrajzot és szakmai tudásáról a referenciát! Legyenek a tagokkal nyílt beszélgetések, mielőtt a posztot elfoglalják. Az elnökségbe csak olyan tagok kerüljenek, akik szakmailag elég képzettek ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a valódi vezetésnek és törvényes működésnek, s minden olyan elvárásnak, amit a mai társadalmi élet megkövetel! Az elnökség, s annak tagjai az egyesület érdekeit képviseljék, személyes érdekeik helyett, s lojalitásuk pedig a tagok felé legyen! Kérjük, hogy a könyvelésbe és az egyesületet érintő, törvény által tagok részére biztosított irat betekintési jogot valóban tegyék szabaddá, engedjék azt mindenki számára hozzá férhetővé és nyilvánossá tenni!
Az elnök is érezze át ennek a felelősségnek a súlyát, tartsa az egyesület, s az abban közreműködő becsületes emberek érdekeit saját, önös érdekei előtt és tegyen meg mindent, hogy valóban öröm és jóérzés, dicsőség legyen ebbe a közösségbe bekerülni és itt tevékenykedni! Ha pedig erre nincs meg a kellő szakmai tudása, vagy pedig nem is hajlandó ennek eleget tenni, akkor az egyesület érdekében legyen olyan tisztességes és belátó, hogy engedje át az ügyvivést egy arra alkalmas háromtagú elnökségnek, akiket a közgyűlés szigorúan szakmai szempontok alapján ideiglenesen választ meg, a megválasztott tagok pedig vállalják a fenti feladatok elvégzését, s a törvényes rend helyre állítását! Hatáskörük írásban legyen szabályozva felelősség vállalás terhe mellett! Munkájukról egy éven belül számot adjanak, teljesítményük alapján megmérettessenek, s az arra érdemesek beosztását a közgyűlés majd 4 évre megszavazza! A három tagú elnökségből kettő tag együttes aláírása legyen csak az érvényes! Soha többé ne legyen egyeduralom és személyi kultusz!
Tehát, azt kérjük, hogy az egyesület abban a szellemben működjön amiért megalakult, és annak érdekében végezze tevékenységét, akikért megalakult!
Valóban a néppel, tűzön-vízen át!
 
Lévay T. Erzsébet nőr. alezredes.
 
Budapest, 2014. Július. 2.
 
A Petíció tartalmával egyetértek és támogatásként aláírom.
 
 
Sorsz.    Név                      Ig. szám               Telefon szám                   Aláírás
 
1.        Bencze Pál              M. N. 0948        
 
2.        Bencze Pál Atilla    M. N.1136         
 
3.        Weinhardt Vilmos   MN. 0171
 
4.       Komjáthy Tivadar    MN. 0568 Egyetértő aláírását 2014. 08. 22-én visszavonta.
 
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
A Petíciót ugyan Lévay T Erzsébet fogalmazta meg, de engedtessék meg, hogy én meg kommentárt fűzzek hozzá:
Ez a Petíció 2014. 07. 06-án, a Kiskőrös melletti Palásti tanyán került először megvitatásra az ott jelenlevő bajtársak között. Azzal a szándékkal készült, hogy utat mutasson a teljesen leépült 1956 Magyar Nemzetőrség erkölcsi és morális megújítására. Olvasgattuk, értelmeztük, beszélgettünk róla. Jó ez, mondjuk többen is, de amikor azt kérdeztük, hogy aláírnád-e? – több bajtársnál „vakaródzás” volt a válasz. Nem tudom. Némelyik azt a választ adta, hogy valójában nem is érdekli, mert ezt a szervezetet már nem lehet megújítani, mert a vezetője ezt nem engedi, de ez általánosságban is elmondható, mert több bajtársnak csak az egyenruha a fontos, mert valóban vonzóbbak vagyunk a szép egyenruhánkban, még mi, öregek is. Azt gondolom, hogy ennél azért többre legyen igényünk.
 
Van a szervezetünknek egy Alapszabálya, de nincs hozzá az a melléklet, hogy hogyan kell ezt értelmezni, hogyan kell működtetni, demokratikusan. Így aztán a vezetés, maga dönti el, hogy mit, hogyan értelmez és ez vezethetett el a diktatórikus működés megvalósíthatóságához. Nagyon ügyesen alkalmazza a főpk, hogy semmibe ne lehessen beleszólásunk. Bár a tisztújító gyűlés 2011-ben volt, az elnökségben azóta több változás is történt az szerint, ami a főpk-t erősíti. Aki akadályt képez, attól mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül megszabadul, de ha a helyzet úgy kívánja, akkor pedig visszaállítja a számára kedvező állapotot. Az egész működést, csak egy szűk kör ismeri és rajtuk kívül, senkinek nem lehet pontos rálátása a szervezetre. Ez a Petíció, a pontosabb rálátást hivatott szolgálni. Mikor is lehetne ennek érvényt szerezni? Ha volna érdeklődés az egyesület tagjai részéről. Van? Nincs! Addig ez csak vélemény a részemről is. A honlapon, (1956magyarnemzetorseg.eu) katonás parancsok jelennek meg, hogy a főpk. ilyen és ilyen számú parancsa. Kinek parancsolsz Zoli? Ez egy hagyományőrző, hagyományfolytató és fenntartó egyesület és nem kaszárnya! A kedves olvasó meggyőződhet róla, hogy kiről szól ez a honlap? A főpk-ról, vagy rólunk? Mert ha az lenne, tudomásul venném, mert a parancs, az parancs! Ha igazi parancsnok volnál, elvárható lenne tőled a következetesség. Van ilyen? Nincs!
 
08. 04-én, telefonon hív Bársony Róbert és felháborodva közli velem, hogy ha Virág Mihály tovább folytatja az őt is érintő megjegyzések honlapon való közreadását, amely által a becsületében sértve érzi magát, van egy erre szakosodott ügyvédnő, akivel eljárást indíttat ellene, de nekem is ez lesz a sorsom, ha az oldalamon ezt közreadom. Nicsak, nicsak, az ő becsülete milyen fontos, de kit érdekel azoké, akiknek a becsületébe ő is segít belegázolni. Persze, fenyegetéssel sem lehet sokáig fenntartani a törvénytelen állapotot. Ugyanakkor közli, hogy az elnökség elutasította azt a 06. 21-i beadványomat, amiben arra kértem választ az elnök-főparancsnoktól, hogy adjon választ a 2013. 09. 21-én történt jogutód nélküli szervezetmegszüntetés okáról. Már abban sem vagyok biztos, hogy erre a kérdésre megkapom-e az indokkal együtt, a hivatalos választ.
Feladtam párbeszéd lehetőségének a keresését, így most már azt várom, hogy mit állapít meg a felügyeleti ellenőrzés!
De nem lépek ki a szervezetből, mert nem a vezetőjére tettem esküt! Ezek után az is előfordulhat, hogy kizárnak? Az is lehet!
 
Budapest, 2014. augusztus 03.
 
Bencze Pali
 
Utóirat!
 
2014. 08. 22-én, telefonon hívott Komjáthy Tivadar bajtársam, hogy fölhívták a figyelmét arra, hogy a Petíciót egyetértően aláírta és ezt nehezményezték is. Nem közölte az illető nevét, én pedig nem kérdeztem tőle. Kéri, hogy töröljem a nevét, mert nem akar az egység megbontója lenni. Akaratát tudomásul vettem. Nagyon jól működik a befolyásolás, hiszen a bizonytalan embereket így is befolyásolni lehet és egyesek engem, ilyen módon is igyekeznek elszigetelni, hogy határolódjanak el a véleményemtől. Abban a tudatban vonta vissza egyetértő aláírását, hogy az 1956 Magyar Nemzetőrség teljes állományából, csupán négyen írtuk alá egyetértően a Petíciót. Tájékoztatásként közlöm, hogy nem csupán négyen értettünk egyet a Petíció tartalmával, hanem jóval többen vagyunk, csak az általam közreadott listán vagyunk négyen, akik az én listámat alá is írták. Próbaként, beszéltem pár nemzetőrrel és biztattam őket a nyílt kiállásra, ha egyet értenek a Petíció tartalmával. Megint vakaródzás volt a válasz. „Más a véleményünk. Az eredmények fogják megadni a választ. Sajnos kevesen olvassák a weboldalodat és nem fog csatlakozni hozzá senki sem. Nem szoktak. Azt szeretik az emberek, ha mások vívják meg helyettük a harcokat.” Hogy mik is lesznek azok az eredmények, arra választ nem kaptam. Mi, maradékok, nem változtatunk, ha jönnek a „vadászok”, itt vagyunk és vállaljuk a véleményünket. A csatlakozást nem azoktól várom, akik olvassák a véleményemet, hanem azoktól, akik a helyzetet ismerik. Azokról a bajtársakról, akik egyébként egyet értenek a Petíció tartalmával, de nevükkel nem vállalják, pontos megfogalmazás nélküli rossz véleményem van, de gyávák lettek a bajtársak. Aki nem veszi ezt magára, ehhez adja a nevét, hogy ő nem gyáva, mert akkor lesznek hozzá kérdéseim. A jövő majd eldönti, hogy erőeltolódás esetén hányan is fogják támogatni a rend kísérletét. Most, még hallgat a többség, de megvárom, hogy bátrabbak legyenek, de kérdezem, hogy mitől félnek, ha véleményük sincs?
 
Budapest, 2014-09. 29.
 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.