Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mi vezetett a Petíció nyilvánosságra hozásához?

2014.07.23

A csapatgyűléseken nem ma kezdődtek a trágár beszédek. Senki ne engedhesse meg magának ezt a bajtársiatlan hangnemet, de a főparancsok meg sehogyan, de főleg akkor, ha a Vitézi Rend tagja, Lovagrendnek tagja és a Becsületrend tulajdonosa is. 2014. június 21-én csapatgyűlés volt a Bp. XVI. János utca 53 szám alatt, ami eredetileg közgyűlésnek indult, de Dömötör Zoltán elnök-főparancsnok nem engedte hivatalossá tenni a közgyűlést, ezért csapatgyűlés tartottunk. Ennek ellenére, átadtam neki egy levelet, amelyben kérdéseket fogalmaztam meg és személyesen kértem volna tőle választ. Ezt a levelet, átvételkor aláírásával látta el.

Megkérdeztem tőle:
  1. 2013. 09. 21-én Dömötör Zoltán elnök-főparancsnok egyetértésével Szépvölgyi Géza titkár közgyűlést hívott össze Felsőpeténybe, de végül is Bp. XIV. Komócsi út 5 szám alatt lett megtartva, de ezen én személyesen nem voltam ott. Információim szerint, az 1956 Magyar Nemzetőrség a főpk. egyetértésével lett jogutód nélkül megszüntetve és ugyanezen a bázison megalakult a Magyar Nemzetőrség, amely nem jogutódja az 1956 Magyar Nemzetőrségnek. Kérdeztem, hogy mi volt a kiváltó ok a jogutód nélküli megszüntetésnek? Ugyanakkor igaz-e, hogy Dömötör Zoltán elnök-főparancsnoki hatásköre megszűnt és csupán tiszteletbeli főpk. lett, minden hatáskör nélkül? Kértem, hogy mutassa be a közgyűlésen készült jegyzőkönyvet.
  2. 2013. 10. 18-án a RETRÓ kocsmában Virágh Mihály nőr. szds. szervezésével ismét összejöttek és megtörtént a visszarendeződés. Milyen felelősség terheli Dömötör Zoltánt, hogy parancsnokként hozzájárult az általa vezetett szervezet jogutód nélküli feloszlatásához? Szabályos volt-e a visszarendeződés? Kértem, hogy mutassa be ezt a jegyzőkönyvet is.
  3.  Lévay T Erzsébet nőr. alezer. akit Németh Tamás nőr. vörgy. lemondása után - 2014. 02. 15. - választott a Közgyűlés az Ellenőrzési Bizottság vezetőjének, a szervezet működésében súlyos hiányosságokat állapított meg. Mennyire megalapozottak ezek a hiányosságok és a vezetés milyen intézkedést tett a hiányosságok megszüntetésére?
Ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni az elnök-főparancsnoktól.
Az volt a válasza, hogy majd válaszol, ha akar. Mivel nem kaptam választ, kértem Pethő Dénes nőr. ddtbk-. titkárt, hogy a csapatgyűlés előtt, szíveskedjen felolvasni a levelemet, de Dömötör Zoltán elnök-főpk. a felolvasást többször megzavarta durva hangú sorozatos közbeszólásával, így a levél, teljes terjedelemben nem is lett felolvasva. Az eredeti levél a birtokomban van. Majd azzal zárta le a főpk, hogy a levelemre majd az elnökség válaszol. Elfogadom-e? Bár a föpk-tól várom a választ, de ha az elnökség érdemben válaszol a jegyzőkönyvek bemutatásával, eldöntöm, hogy elfogadom-e a válaszukat? A megkeresés és az érdemi válasz azóta sem következett be.
Ezután kért szót Lévay T Erzsébet nőr. alezr. asszony, hogy ismét elmondaná az ellenőrzése során tapasztalt hiányosságokat és megkérdezné, hogy az elnökség mit tett a hiányosság megszüntetése érdekében? Az én levelem felolvasási kísérlete közben is voltak több bajtárs részéről erőteljes, rosszindulatú beszólások, de az általa felolvasni kívánt megállapítás során elszabadult a pokol, köszönhetően a főparancsnok nyomdafestéket nem tűrő beszólásainak, amikor ellenségnek, ügynöknek, stb. nevezte az alezr. asszonyt. Az egyik bajtárs azt is megengedte magának, hogy hozzá menve arra szólította föl, hogy tűnjön el, mert kinyírják. Pár bajtárson kívül, ezt a hangnemet, amit egy bajtársnővel szemben megengedtek, sem az elnökség jelenlevő tagjai, sem a vitézek, lovagok és Becsületrenddel kitüntetettek tagjai nem tették szóvá sem, nem hogy címük erkölcsi előírásainak megfelelően védelmükbe vették volna.
Azt hiszem, hogy ez a bajtársiatlan viselkedés mindannyiunk szégyene.
Zétényi-Csukás Ferenc nőr. altábornagy bajtárs, kompromisszumos megoldásként ígéretet tett arra, hogy egy bizottság fog összeülni és ott beszélik meg az ellenőrző vizsgálat megállapításait, mert a főpk. magából kikelve állandóan azt állította, hogy a gazdasági tevékenység szabályosan volt könyvelve. Ezt én nem tudom megállapítani, mert e témában nem vagyok szakember.
 
2014. 07. 06-ára Bereczki Károly nőr. vörgy. bajtárs, mindkettőnket meghívott Kiskőrösre, a Héry Tibor zászlóalj nemzetőreinek eskütételére, és az azt követő csapatgyűlésre, majd ebédre. Elfogadtuk a meghívást és mindketten meg is jelentünk. Az eskütételen Dömötör Zoltán főpk. tartott ünnepi beszédet.
A Palásti tanyán volt a gyülekező és illendően, díszsorfalat állva vártuk a főparancsnokunkat, aki meg is érkezett. A kézfogások közepette vetődött rám a tekintete és minden jelen levő füle hallatára, Zétényi-Csukás Ferenc felé fordulva, hangosan megjegyezte, hogy remélem Palikám elhoztad a susogóládádat?
 

bp1.png

 
Ugye Ferikém, itt Bencze Pali nemkívánatos személy?
Nem hallottam Zétényi- Csukás Ferenc bajtársam válaszát, de később azt mondta, hogy számomra Bencze Pali is olyan személy, mint a többi jelenlevő bajtárs. Majd főparancsnokunk ismét hangosan, olyan kijelentést tett, hogy én pereltem be 4 millió forintra valamiért. Amikor hozzám közelebb ért, hangosan megkérdeztem tőle, hogy a jelenlevők is hallják: miért vagyok én itt nemkívánatos személy, ahol ugyanolyan meghívott vagyok, mint ő. Pontosan nevezze meg, hogy mivel pereltem én be, mert ezek közül egy betű nem igaz. Nem adott kielégítő választ, hanem fölháborodott, de ebben a helyzetben igaztalan vádakkal súlyosan megalázott helyzetbe hozott a jelenlevő bajtársak előtt.
A Kiskőrösön megtartott eskütétel után, visszajöttünk a Palásti tanyára, hogy megtartsuk a csapatgyűlést. Annak befejezése után ismét szót kértem és hangosan megkérdeztem ismét, de már a többi jelenlevő előtt is, hogy mi baja van velem, miért vagyok nemkívánatos személy, miért állít olyat, hogy én perlem és mikor fog válaszolni a 2014. június 21-én átadott kérdéseimre? Felháborodott volt a válasza és hogyan merem én őt egyáltalán felelősségre vonni a kérdéseimmel. De a 2014. június 21-én a csapatgyűlésen készített hangfölvételedet pedig föltetted az internetre – mondta a főpk. Kértem, hogy nevezze meg a helyet, ahol ez található. Nem nevezte meg. De ekkor már olyan hangnemben beszélt velem, hogy takarodj innen ki, dobjátok ki. Erre az egyik nőr. fhdgy. ki is akart vezetni, de mások is tiltakoztak, hogy ennek az ügynek a tisztázására más helyszínt kellene választani és nem itt kell megbeszélni. Ez ellen pedig én tiltakoztam, mondván a sérelem itt történt, orvosolni is itt kell. A jelenlevők többségét nem zavarta az a hangnem, amit velem szemben Dömötör főpk. alkalmazott, de az viszont zavarta őket, hogy erre a viselkedésre magyarázatot várok.
Zétényi –Csukás Ferenc altábornagy bajtárs szólásra emelkedett és azt javasolta, hogy ez az eset olyan súlyos, hogy ezt nem itt, hanem egy rendkívüli gyűlés keretében kellene tisztázni. Javasolta, hogy szavazzunk a kérdésben. A jelentős többség az mellett szavazott, hogy e súlyos incidenst, csak rendkívüli gyűlés összehívása keretében lehet érdemben tisztázni. Ezt, én is elfogadtam.
Mivel az erkölcsi morál már olyan szintre süllyedt, összeállítottunk egy olyan Petíció szöveget,- amely ekkor már teljesen kész volt és a helyszínen beszélgettünk róla bajtársakkal -  amely fel is került utóbb az 1956 Magyar Nemzetőrség honlapjára, hogy tájékoztassuk azokat bajtársakat is, akik nincsenek tisztában az alapproblémákkal. Egy nap után le is vetette a főpk a honlapról és megkezdődött Lévay T Erzsébet lejáratása. Nem tudom, hogy akik ennyire ellene vannak, mennyire ismerik személyét és szándékát. Olyannyira ellene hangolt, akit csak tudott, hogy sorozatosan adják be a bizalmatlansági indítványt ellene olyanok is, akik soha nem is találkoztak Vele. Meg kell állapítanom, hogy Dömötör Zoli zseniálisan tudja manipulálni az embereket, hiszen ehhez ragyogóan tudja alkalmazni a vele szemben állók lejáratásának technikáját. Sajnos, ezeket nem a szervezetünk érdekében alkalmazza, hanem személyes hatalmának minél tovább való fenntartása érdekében. Kijelentem, hogy ez után sem haragszom Dömötör Zolira, pedig több esetben is megalázott a bajtársak előtt, de elsősorban személyesen nem tűrhetem tovább ezt a despota stílust és sajnálom azokat a bajtársakat, akik ezt továbbra is eltűrik. Még egy kérdést fontos volna hitelt érdemlően tisztázni: Hivatalosan, kik voltak az elnökségi tagok 2013. 09. 21-én? Nem hivatalosan az is fölmerült, hogy a jelenlegi elnökség két tagja nem is elnökségi tag. Jogunk ezt is tudni, hogy melyik változat az igaz, de az elnök erre is megtagadja a választ. Ha ránézünk a honlapra, csak a főpk. személye van megadva, semmi más.
 Ezt az írásomat viszont azért adom közre, hogy tájékoztassam a bajtársakat a Petíció kibocsátásához vezető út egy részéről. Éppen ezért azoktól várom a hozzászólást is, akik ezeknél az eseményeknél jelen is voltak.
 
Budapest, 2014. július. 12.
 
 
 
Bencze Pál
nőr. ddtbk.
 
Mivel nincs megfelelő szinten párbeszéd, folytatni kell, amit elkezdtünk. 2014. 07. 14-én reggel telefonon hív a főpk, hogy hallja, azt írom, hogy nem hajlandó velem megbeszélni a hozzá intézett kérdéseimet. Ezek szerint, azért tájékozódik. Hajlandó velem a kérdésről beszélni 2014. 07. 15-én 10:00-kor. Megfelel-e nekem ez az időpont? Nem, mert ez nem személyes kérdés, de azóta történt egy, s más is. 2014. 07. 06-án sok bajtárs előtt, nemkívánatos személynek minősítettél, megvádoltál valami miatt feljelentéssel, majd azzal is, hogy a hanganyagot föltettem az internetre. Ez már meghaladja a személyes ügy kategóriát és ezt, ezeket, meg más súlyos kérdéseket rendkívüli gyűlésen kell tisztázni. Mutassak egy olyan papírt, amire ő ígéretet tett erre a közgyűlésre. Egy napig fenn volt az 1956 Magyar Nemzetőrség honlapján is 2014. 07. 19-én 10:00 dátummal, hogy rendkívüli közgyűlés lesz. Ne fenyegessem, mert én őt ilyenre nem kötelezhetem. Mondjak más időpontot, ami nekem megfelel ennek a tisztázására. Ezt a kérdést, csak rendkívüli csapatgyűlés keretén belül lehetne tisztázni. Így nem folytattuk tovább a megbeszélést.
Mert, hát hogy is van ez?
2013. 09. 21-én rendkívüli közgyűlés lett összehívtak. Ekkor már csak 3 állandó elnökségi tag volt, mert kettővel megromlott a viszonyod. Ekkor lett beválasztva Sipiczky Ferenc és Mile Lajos. Hogy utólag azt mondjátok nem változott a helyzet, akkor az elnökség mégis működőképes lett a beválasztott két új taggal. Következett 2013. 10. 18. és az elnökségi tagok maradtak. 2014. 02. 15-én ismét rendkívüli közgyűlés volt. Ekkor, nem tudom miért, le lett váltva Sipiczky Ferenc és Mile Lajos és beválasztottátok helyettük Zétényi-Csukás Ferencet és Máhli Imrét. Mivel Németh Tamás valamikor lemondott az EB. elnöki pozíciójáról, helyette Lévay T Erzsébetet választottátok, aki komolyan vette a megbízatását és a feltárt hiányosságokat elébetek tárta és kért benneteket a hiányosság megszüntetésére. Nem vettétek Őt komolyan, majd mivel nem hagyta magát, megkezdtétek a lejáratását. Ez a célravezető, nem a párbeszéd?
Mikor látja végre be a főpk. hogy a belső ellenzékével párbeszéd nélkül úgysem tud leszámolni. Mivel az álláspontok megmerevedtek és a „tábornokgyár vezérigazgatója” Lévay T Erzsébet lejáratásával volt elfoglalva, figyelmeztetésem ellenére megint nem figyelt a lényegre. Fejes Frigyes alelnök, minden olyan rendezvényt megtilt, amit Ő és Dömötör Zoltán nem hagyott jóvá. Miközben a főpk, Dombóváron kihelyezett csapatgyűlést tartott, Pető Dénes ddtbk. titkár, a tagok kérésére csapatgyűlést hívott össze a Bp. XVI. János út 53 alá, ahol úgy látszik megelégelték a főpk. ellenállását és úgy tűnik, hogy egy puccsot hajtottak végre. A részleteket nem ismerem eléggé, mivel nem voltam ott. Egy 5 fős csapat vette át az ügyek intézését és 2014.augusztus 03 –án vasárnap 10:00 órakor Budapest XVI. János utca 53. sz. alatt RENDKÍVÜLI KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉST hívnak össze. Sajnos, a bohóckodás folytatódik, mert megint egy napig volt fönn az előző közlemény és ismét levették. Már nem is tudom, hogy milyen véleményem legyen, de ez nem az én szégyenem.                                                                                                                          Lévay T Erzsébetnek is elege lett az állandó ellenségképnek lenni és 2014. 07. 20-án Jászkarajenőn megalakítatta az 56 Magyar Nemzetőrséget 12 fővel. Sajnálom, hogy így döntött, pedig Rá nagy szükség lenne az 1956 Magyar Nemzetőrségben is.
Budapest, 2014. július 21.
 
 
Bencze Pál
nőr. ddtbk.
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.