Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


MÉG MINDIG BOMLASZTÁS

2014.10.13

Egyféle világ van Magyarországon, bármerre is nézünk, amit nem az erkölcs, hanem az érdek irányít. Így van ez az 1956 Magyar Nemzetőrségnél is. Régóta törekszem arra, hogy az 1956 Magyar Nemzetőrségben az erkölcsi szabályok képezzék az érdek alapját, de nevüket és tettüket vállaló társakat eddig nem találtam hozzá, ugyanakkor a többség az elképzeléseimmel egyetértett. Elvileg. Dömötör Zoltán egyesületi elnök vezetésével egy olyan vezetés alakult ki, akik szavakban 1956 erkölcsi örökségét hirdeti továbbvinni, a gyakorlatban pedig egy egyszemélyes kis diktatúrát alakított ki, olyan emberektől körülvéve, akik azt az elvet támogatják, amit Dömötör Zoltán képvisel. Akinek ez nem tetszik, az mehet arra, amerről jött, finom kifejezéssel. Ő, a szervezetet használja föl, egyéni vágyai érvényesítésére, hogy elmondhassa magáról: csak ő az, aki egyedül rendelkezik nemzetőr vezérezredesi rendfokozattal és az általa vezetett szervezet rendelkezik a legtöbb taggal, így ő az egyedüli, aki illetékes lenne az összes nemzetőr szervezet vezetője lenni. Nehezményezi, hogy nem fogadják őt el, mert sem erkölcsileg, sem szakmailag nem tartják alkalmasnak arra, hogy ezt a vezető pozíciót betöltse. A többezresnek hirdetett tagság helyett, csupán 250 közüli, aki fizeti a tagdíjat, bár ennél többen vallják magukat a szervezet tagjának, de nem fizetik a tagdíjat azért, hogy azt Dömötör Zoltán arra használja, amire egyéni célja rendeli. Nem vádolom bűncselekménnyel, de azzal igen, hogy a tagság felé nem hajlandó elszámolni, hogy mire használja fel a befolyt összeget. Párbeszéd nincs, a honlap pedig ellentétes véleménynek nem biztosít lehetőséget.

A szervezethez nem olyan személyek kérik fölvételüket, akiket két tag ajánl és az alapszabályt elfogadja, hanem egyrészt olyanok, akiknek az elnök ajánlja fel a tagságot. Ezek az emberek gyorsan haladnak a ranglétrán, pozíciókat kapnak, majd előbb-utóbb szembekerülnek az elnök elképzeléseivel és ebből konfliktusok keletkeznek, aminek legtöbbször válás a következménye, mert az elnök elzárkózik a párbeszédtől. Többen különböző módszerekkel megpróbálják befolyásolni, majd ha ez nem sikerül, félreállítani. De ők sem a párbeszédet választják, vagy ha megpróbálják is, nem a kívánt eredmény esetén sértődötten távoznak az egyesületből, majd később az elérhetőségeket felhasználva bomlasztanak. Az alábbi levelet is ilyennek tartom és a bajtársak tisztábban látása érdekében fogalmaztam meg a válasz véleményemet is. Valószínű, hogy a többséget már az én véleményem sem érdekli, de azok számára írom, akiket esetleg érdekel:
 
Nyílt Levél Nemzetőr Bajtársaimnak! 2014-09-03.
Szépvölgyi Géza körlevele.
Mielőtt valós tartalmi tényekkel foglalkoznék, ismételten szeretném, megköszöni a sok meghívást tartalmazó, érdeklődő, tájékozódó, jó kívánságokat és az egyszerű kíváncsiskodást tartalmazó leveleket, hívásokat.
 
Nem szeretnék sem beszélni, sem írni egzotikus, megnyilvánulásokról, amelyek már közhely szinten szájról szájra terjednek, és mérgezik, vakká teszik környezetüket „pohárban vihart kavart!... az, ezt mondta, saját szememmel hallottam!..., nekem köszönheti a munkáját, nyugdíját, az életét! …, én vagyok az igazi nemzetőr, a többi csaló és hazug! …, én igazolom, hogy ott harcolt mellettem 56-ban, és uzi-val lőttük az oroszokat!” stb. esetekről.
 
Nem szeretnék azzal sem foglalkozni, hogy …itt vagy ott ki a vezér, .. ki kit nevez ki főtisztté vagy tábornokká, … melyik az igazi nemzetőr szervezet és melyik nem, a tied hiteles vagy az övé, … milyen egyenruhát és rendfokozatot visel jogosan vagy jogtalanul, …. én vagyok az igazi 56-os és az enyém az igazi 56-os szervezet, másik csaló tőlem vált ki, ők hazugok, csalók, … stb. stb. stb.
Számomra a lényeg és tény: A MAGYAR NEMZETŐRSÉG él , létezik és bárki bármit is mond, semmilyen formában nem azonosul, sőt elhatárolódik az utóbbi hónapokban és években elhatalmasodott másokat besározó gyalázkodó , személyeskedő, áskálódó becsvágyó, karrierista, anyagias és hatalmaskodó mentalitástól, az ezeket hirdető és képviselő személyektől és ezek megnyilvánulásaitól.
Történelmünk nemzetőr öröksége a Magyar Nemzetőr hagyományok és azok átörökítése az útikor számára nem erről szól. Néhány unatkozó és becsvágyó katonásdit játszik és ezt nemzető „ruhában” bujtatva, úgy hirdeti, mint ami hiteles és nemzetőri. Az ilyen egyéneknek sem nemzetőrséghez köthető ismeretei, sem a fegyveres testületeknél eltöltött alapismeretei nem hitelesítik a nemzetőr egyenruhájukon viselt főtiszti vagy tábornoki rendfokozataikat, és magánszemélyektől „kiérdemelt” kitüntetéseket.
Nem szólhat olyan dologról, ami nincs és soha sem létezett, és soha nem volt egyetlen történelmi eseményben a Nemzetőrség része!
 
A történelmi tények és hagyományok nem hamísíthatók meg. Soha sem volt semmilyen összefüggésben a Nemzetőrség és a Vitézi Rend. Ez már csak azért sem volt lehetséges, mert a Nemzeti Bandérium és a Vitézi Rend megalakulása között közel 300 év un. korkülönbség van a Nemzetőrség javára.
A napjainkban számtalan nemzetőr szerveződések és a soknál sokkal több Vitézi Rendek valamilyen eklektikus felfogástól vezérelve sorra avatják „vitézzé” hiteles történelmi múlttal sem rendelkező – az utcáról bejött és fizető – nemzetőr egyenruhát viselő egyéneket.
Sokan veszik a bátorságot és a legfőbb Hadúr „hiteles örököseinek” tekintik magukat és érdekeik szerint, akár fűt- fát is vitézzé avatnak, figyelmen hagyva minden törvényt és rendeletet.
 
A Magyar Nemzetőrség tagsága nem szól és nem szólhat:
       a katonai rendfokozatok önkényes és dicstelen, érdemtelen adományozásáról, és viseléséről
       a rangkórságról,
       a tartalom és hitel nélküli elismerésről,
       a címek, rendfokozatok, és rangok dicstelen és jogtalan adományozásáról,
       a hatalomvágyról és az önzésről,
       és minden olyan cselekedetekről és megnyilatkozásokról, amelyek dicstelenné teszik a Nemzetőrség történelmi hagyományait
 
…és még sorolhatnám az utóbbi időkben tapasztalt emberhez méltatlan, önző és hatalmi anomáliákat, amely jelen van a nemzetőrségről, a vezetőikről és tagjaikról alkotott rossz, hitelét vesztő és bántó megítéléseknek.
A MAGYAR NEMZETŐRSÉGNEK, a tag és társszervezeteinek, a tagságának ez nem célja, és feladata.
A MAGYAR NEMZETŐRSÉGNEK nincsenek olyan tagjai, akik azonosulnának a fent említett kirekesztő magatartással, nemzetőrhöz és magyarhoz méltatlan cselekedettel, amellyel az egyszerű magyar ember nap mint nap szembesülni kényszerül, ami mélyen sérti – joggal – hazafias érzéseit.
Igazatok van! Nem elég elhatárolódni attól a személytől, aki már minden mozdulatával csak árt és sárba rántja a NEMZETŐRSÉG méltán kiérdemelt megbecsülését, dicsőségét. A Nemzetőrség nem egy emberről szól, aki mint zsarnokokhoz hasonlító magatartást tanúsít, aki egyik kezével leköt, - hogy tudd, hol a helyed, - a másik kezében pedig kés van, - ha csak egy rossz mozdulatot teszel, hátba szúr -. Elég volt ezekből! A Magyar Nemzetőrség nem ez!!!!!

Emeld fel szavadat távolodj el tőle és ha valóban a NEMZETŐRSÉG léte hagyományai, történelmi örökségének megőrzése és átörökítése a célod akkor köztünk a helyed.
Tudjuk, hogy milyen nehéz lemondanod az ilyen személy által kapott címekről, rangokról és rendfokozatokról, mert úgy érzed, hogy azt kiérdemelted.
De te nem mondasz le a tisztességes és elkötelezett becsületes NEMZETŐRHÖZ méltó magatartásról és az addigi munkád által kivívott elismerésről, ha hiszel abban, hogy a magyar történelem NEMZETŐR hagyományait követed a kor és a társadalmi elvárásoknak megfelelően.
Sokan voltunk és vagyunk, akik hittek, de megcsalattak és becsapottá váltak, de tudták, hogy a történelmi NEMZETŐRSÉG nem ez! Megkeresték és megtalálták a kivezető utat a hitelt érdemlő, jogkövető szervezeti formában működő MAGYAR NEMZETŐRSÉGHEZ.
Tedd a szívedre a kezed nemes Nemzetőr barátom és cselekedj a legjobb belátásod szerint.
 
Barátsággal
 
Szépvölgyi Géza MIDC nemzetőr
 
Erre a körlevélre fogalmazta meg véleményét Lévay T. Erzsébet is, aki kb. egy éve lépett be a szervezetünkbe és az elnök javaslatára lett az Ellenőrző Bizottság elnöke, majd elvégezte a szervezet tevékenységének ellenőrzését, és a feltárt hiányosságok pótlására szólította föl az elnököt. Ezért a tevékenységéért az elnöktől, majd a hozzá lojális tagságtól, kapott hideget, meleget, pedig az ellenőrzés eredményét korrekten közölte. Szépvölgyi Géza levelére reagálva, felé így fogalmazta meg a véleményét engem felkérve a közlésre, amit éppen SZ. G. adott tovább a levelező partnerek felé a következőképpen:
 
Lévay T. Erzsébet kérésére az alábbiakat is közlöm egy ki bevezetővel:
 
Lévay T. Erzsébet, az Ellenőrző Bizottság elnökeként készített beszámolója indította el ezt a lavinát, mert olyan dolgokat tárt a közgyűlés elé, amiket eddig senki nem tett meg, pedig megtehette volna.
Ezek után az elnökség hadjáratot indított ellene, amit a tagság szó nélkül tudomásul vett, sőt bizalmatlansági indítványokat gyártottak ellene annak ellenére, hogy a beszámoló minden szavával egyetértettek. Lásd 1956 magyarnemzetorseg.eu ha azóta le nem törölték.
Mivel Lévay T. Erzsébet nincs a Szépvölgyi Géza levelező listáján, elküldtem neki a körlevelet, amire Ő a következőket válaszolta:
Engem nem ismer a Szépvölgyi, ő már nem volt itt, amikor én ide jöttem... nagy kár, hogy én nem kaptam levelet, mert szívesen küldenék mindenkinek egy válasz email-t, mégpedig a következő szöveggel:
 
No, kedves vitéz, lovag, nemes urak, és egyéb magas rangú, érdemrendeket viselő nemzetőrök! Elég volt ezeket a megtisztelő címeket végig olvasni. Ennyi hazafi láttán bizton nem kell nekünk asszonyoknak aggódnunk, ha netán valóban kitörne a háború, hiszen ti mindannyian azonnal a tettek mezejére lépnétek. ugye, nemzetes uraim, mindannyian így cselekednétek, beosztásotoknak megfelelően? Egy ország, ahol ennyi tábornok, altábornagy van, az nyugodt lehet, lesz aki feltartóztatja az ellenséget, s harcba száll a nemzetért, nem tévedek, ugye?
 
A következő levelet egy volt nemzetőrtől kaptam... ő biztosan rosszul ítélt meg benneteket, ti nem lehettek ilyenek... ez nem vonatkozhat rátok.... mondanám, hogy a valósághoz való hasonlóság csak a véletlen műve... ha valaki mégis magára ismerne... persze ez attól is függ, hogy kinek mit jelent a tisztesség, becsület, bajtársiasság...
 
"Vettem kettő liter benzint. Kimegyek az udvarra, lelocsolom az egyenruhám, és felgyújtom. Szégyellem, hogy valaha rajtam volt, azt hogy oda tartoztam, azt hogy nemzetőr voltam, és innentől letagadom, és azt is elfelejtem, hogy létezik, még a nevet és kifejezést is el akarom felejteni. Ennyi gerinctelen, számító, megalkuvó, aljas, ranghajhász, félrevezető, hazug emberrel sehol nem találkoztam. Bajtársának nevez és heteken keresztül hazudik, félrevezet, hízeleg másnak, oda dörgölődzik ahonnan kap egy csillagot. Örök hála és köszönet v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes Elnök – Főparancsnok úrnak, hogy felfedte, hogy én egy aljas, felforgató kommunista katonatiszt voltam, és kirúgott ebből a szervezetből."
Na kérem, én a fenti levelet küldeném el mindenkinek, aki rajta van a listán... ha esetleg neked módodban áll, akkor nyugodtan tovább küldheted a nevemben, hátha lesz köztük legalább egy olyan, aki hajlandó tükörbe nézni, s ott a valós énjét meglátni hazugságoktól mentesen...
--
Mosolygós, vidám napot kívánok szeretettel: Lévay T. Erzsébet
 
Folytatás következik…
2014. október 11.
 
Bencze Pali.
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.