Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kérdéseim Dömötör Zoltán elnök-főpk. felé

2014.07.18

2014. 06. 21. Bp. XVI. János utca 53.

 

Ezek a kérdések a jegyzőkönyvezető segédanyagának számítanak, hogy tartalma a közgyűlés jegyzőkönyvében jelenjen meg a válasszal együtt.
Kérem szavazásra bocsátani a tagság felé, napirendi pont felvétele céljából és, ha van valakinek kiegészítése, kérem lehetőséget biztosítani számára, álláspontja kifejtése érdekében. Mindezeket a kérdéseket azért most teszem fel, mert nem voltam jelen az átalakulásnál és a visszarendeződésnél sem. Önmagamat belépésem óta az 1956 Magyar Nemzetőrség tagjának tartom és eskümhöz híven megkövetelem, hogy minden tag ennek szellemében tevékenykedjen.
Ugyanakkor tisztázni kell a felelősség kérdését is, mert aki ezért felelős, véleményem szerint alkalmatlan vezetőnek. Ebben a kérdésben javaslom, hogy a tagság döntsön.
1.      2013. 09. 21-én Dömötör Zoltán elnök-főparancsnok egyetértésével Szépvölgyi Géza titkár közgyűlést hívott össze Felsőpeténybe, de végül is Bp. XIV. Komócsi út 5 szám alatt lett megtartva. Információim szerint, az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancsnokának egyetértésével jogutód nélkül lett megszüntetve és ugyanezen a bázison megalakult a Magyar Nemzetőrség, amely nem jogutódja az 1956 Magyar Nemzetőrségnek.
Kérdésem:
Mi volt az, az ok, amely megszüntette az 1956 Magyar Nemzetőrséget jogutód nélkül?
Kinél van az akkor készült jegyzőkönyv, ki hitelesítette és ki írta alá? Kik nem járultak hozzá a jogutód nélküli átalakuláshoz?
Úgy tudom, hogy ezzel az átalakulással, Dömötör Zoltán elnök- főparancsnok minden hatásköre megszűnt és tiszteletbeli elnök maradt, minden hatáskör nélkül.
2.      2013. 10. 18-án a Retró kocsmában megtörtént a visszarendeződés azok kezdeményezésével, akik időközben rájöttek arra, hogy felelőtlen döntés volt az 1956 Magyar Nemzetőrség megszüntetése. Ezen a gyűlésen ismét visszaállították Dömötör Zoltánt elnök-főparancsnoki pozíciójába.
Kérdésem:
Ki hívta össze ezt a gyűlést, jogos és indokolt volt-e az összehívása és visszarendeződése?
Milyen felelősség terheli Dömötör Zoltánt, amiért szervezetét elárulva, parancsnokként hozzájárult az általa vezetett szervezet feloszlatásához?
Méltó-e a szervezet további vezetésére?
Kinél található a visszarendeződésről készült jegyzőkönyv?
3.      Ha a szervezet jogutód nélkül megszűnt és új vezetőséget választottak a tagok, majd megtörtént a visszarendeződés, a további időkre, miért lettek új elnökségi tagok, miért nem maradtak a régiek?
Javaslat:
Javaslom ez ügyben meghallgatni Szépvölgyi Géza volt(?) titkárt és Virágh Mihály nőr. szds. bajtársakat.
Valójában mennyi a taglétszáma az 1956 Magyar Nemzetőrségnek? Ha 3000-3500 fő, akkor miért csak 250 fő fizet tagdíjat?
Lévay T. Erzsébet nőr. alezr. bajtársnőnk, mint a megválasztott Ellenőrzési Bizottság vezetője, ellenőrizte a szervezet gazdálkodási tevékenységét és súlyos hiányosságokat állapított meg. Mennyire megalapozottak ezek a megállapítások és a vezetés milyen intézkedést tett a hiányosságok megszüntetésére?
Az ügyben kérem meghallgatni ismét a beszámolóját!
Források megjelölése: Szépvölgyi Géza internetes tájékoztatása a címzettek felé.
Kérem, hogy az általam föltett kérdések és az arra adott hiteles válaszok, a tagság tájékoztatása céljából jelenjen meg az 1956. Magyar Nemzetőrség honlapján a közgyűlés után egy héten belül.
Amennyiben kérésemet elutasítja az elnökség, az elnökség felelősségére kénytelen leszek tájékoztatást adni a tagság részére a Facebook 1956 Magyar Nemzetőrség c. oldalán.
 
Budapest, 2014. 06. 21.
 
Tisztelettel: Bencze Pál nőr. ddtbk.
Sokáig fontolgattam, föltegyem-e a kérdéseket, mivel az adott napon, 2013. 09. 21-én rajtam kívülálló okok miatt, nem lehettem a helyszínen. Előtte, 2013. 08. 17-én, viszont a fiammal ott voltunk a Bács-Kiskun megyei Kéleshalmán, majd az Ódor tanyán is, ahova még Torgyán József is meg volt híva. Itt ismerkedtem meg Zétényi –Csukás Ferenccel is. 47-en voltunk ott és Dömötör Zoli tartott egy csapatgyűlést is. Itt, fölmerült a kérdés, hogy ismét vállaljuk el a honlap szerkesztését, mert egy év után, most vettem ismét részt csapatgyűlésen, de okulva az előző időmről, nem vállaltuk. Ekkor volt szó arról is, hogy dr. Juhász György és Hatyka Lajos elnökségi tagok helyett, Sipiczky Ferenc és Mile Lajos lesznek az új tagok. Az igazi okot sem ismertem, hogy miért lesznek már megint új elnökségi tagok? De itt ismerkedtem meg Szépvölgyi Gézával is, aki lelkesen szervezte a közgyűlést és hangosan mondta nekünk is, hogy Dömötör beleegyezett abba, hogy csak tiszteletbeli címmel fog ezután rendelkezni. Hallotta ezt Zoli is, hiszen mellette beszélgettünk a témáról. Mondom, álmodozik ez az ember, mert Dömötör Zolit nem olyan embernek ismerem, aki ilyen gyorsan lemond a hatalomról. Azonban az idő múlásával, már a rehabilitáció után, egyre többen beszéltek az önkéntes lemondásról, de szinte mindenki másként mondta el. Szerintem a többség nem is értette, hogy mi, miért történt. Ezért vagyok kíváncsi a dokumentumokra, hátha abból rekonstruálni lehet az igazságot. Ma, nem kaptam választ semmire, mert bár eredetileg közgyűlésnek indult a nap, amiből csapatgyűlés lett. Dömötör Zoltán azt válaszolta nekem a csapat előtt, hogy majd válaszol a kérdéseimre, ha akar. Ezt, ma még megteheti, mivel a tagok részéről nincs elég igény az esetek tisztázására, de eljön az idő, amikor nem ő fogja eldönteni, hogy válaszol-e, hanem, válaszolnia kell. Van időm, kivárom ezt a napot.
 
Budapest, 2014. 07. 13.
 
 
Bencze Pál
nőr. ddtbk.
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.