Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Eskütétel 2012. 05. 24-én

2013.03.07

Ma, 2012. 05. 24-én újabb bajtársunk tett arra esküt, hogy ha kell, élete feláldozásával is megvédi szeretett Hazánkat, Magyarországot. Az eskütétel színhelye a IX. ker. Bakáts tér 9 szám alatt volt, ahol a kerület polgármestere dr. Bácskai János tett esküt és csatlakozott az 1956 Magyar Nemzetőrséghez.

 

bp1.png

 Dr. Bácskai János nemzetőr ezredes eskütétele.

 
Jelen volt az önkormányzat több tagja, az 1956 Magyar Nemzetőrség főparancsnoka és számos tagja. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy meghívásunknak eleget tett Papp Ferenc ezredes is a Honvédelmi Minisztériumból, de dr. Simicskó István honvédelmi államtitkár hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Az Eskü elő szövegét Fischerné Bereczki Mónika nemzetőr alezredes bajtársnőnk olvasta. Az eskütétel után, v. lvg. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes, elnök-főparancsnok átadta dr. Bácskai János ezredesi kinevezési okmányát
 

bp2.png

Ezredes úr, a főparancsnoktól átveszi a kinevezési okmányt.
 
és sok sikert kívánt jövőbeni tevékenységéhez, aki rövid beszédében méltatta 1956 hőseit, akik életük feláldozásával is védték rövid ideig tartó szabadságunkat, de sajnos, az akkori legerősebb hadsereg ellen, nem volt esélyük. Azóta változott a politikai helyzet, így az elcsatolt területek magyarjai is ismét lehetnek magyar állampolgárok, és már eddig is sokan tették le az állampolgári esküt kerületében is. Voltak, akik büszkén vallották, hogy egyszer voltak már magyar állampolgárok és felemelő érzés, hogy ismét azok lehetnek. Sajnos, még ma sem meri minden magyar kérni az állampolgárságot, mert bár a többség az EU állampolgára is, de még nem minden országban mérnek azonos mércével.
Majd főparancsnokunk, Papp Ferenc honvéd ezredesnek átadta az 1956 Magyar Nemzetőrség legnagyobb kitüntetését, a Nagykereszt csillaggal. Pár szavas válaszbeszédében méltatta a folyamatban levő kapcsolatunkat, de számunkra is előnyös lenne, ha a kívánt mértékben javulna az állomány fegyelme. Köszönjük ezredes úr, bízunk benne, hogy az is megszívleli, akinek ezen változtatnia kell. Majd egy kis kötetlen beszélgetés következett. Azért elgondolkoztató, hogy a politika, a jövőben, milyen szerepet szán a Nemzetőrségnek? A Nemzetőrség feladata, függetlensége feladása nélkül, mindig a nemzet védelme kell, hogy legyen, mert a nemzetnek tartozik engedelmességgel, hiszen azt kell szolgálnia.
   

bp3.png

Papp Ferenc ezredes úr, átveszi a kitüntetést a főparancsnoktól.
 
 A nemzetet, szó szerint értem, mert 1848-ban is a nemzetőrök váltak a nemzet védőivé és csupán szabadkőműves pénzen ránk rontó orosz csapatok elsöprő létszáma miatt kellett feladnunk kivívott szabadságunkat. Főleg az után, hogy megjelent a Kossuth bankó. A pénz urai, sem akkor, sem a jövőben nem akarnak olyan nemzetnek szabadságot adni, aki a sorsát, saját kezébe kívánja venni, mert akkor elesnek a kamattól. Azért kell a bankoktól függetlenednünk és erősítenünk olyan országokkal a kapcsolatainkat, akik hasonló helyzetbe kerültek kormányuk hibás politikája következtében. Akkor, az ellenség látható volt, de még 1956-ban is, bár az aknamunkát a Rákosi rendszer emberei már megkezdték, és a szovjet csapatok segítségével, ismét elvették szabadságunkat. Ma már, rosszabb a helyzet, mert már nem tudjuk felismerni az ellenséget, hiszen itt van mellettünk, közöttünk, mert egymás ellenségei lettünk, és megtanítottak bennünket pártokban gondolkozni. Drukkerek lettünk, de nem ismerjük milyen szabály szerint meccselnek az életünkkel. 1956-ban, egy Nemzetőrség volt, ma már számtalan, a többség csak beszél a múlt hagyományairól és ígéretekért is képes a többit elárulni. Ma már nem akarnak elfogadni olyan parancsnokot, aki átélte, megszenvedte 1956-ot, és nem kíván alkudozni, éppen ezért az egység akadályozójának tüntetik fel. Sorozatos feljelentésekkel igyekeznek lelki terror alatt tartani, hátha feladja. Én Őt, nem olyan embernek ismerem! Valójában, paramilitáris egységeknek tüntetnek fel bennünket, akiket meg kell fékezni, vagy fel kell számolni, mert nemzetben gondolkoznak, és nem kívánnak idegeneket szolgálni. Ez a Haza védelme, amiért mi, ha kell, életünket is készek vagyunk feláldozni. Jó lesz azon elgondolkozni, hogy mivel járhat a Nemzetőrség függetlenségének a felszámolása, hiszen úgy tűnik, hogy ez sem nemzeti érdek, hanem nemzetközi. Mert: „Aki tenni akar, az mindenre talál magoldást; Aki nem akar tenni, az mindenre talál kifogást!

  

bpx.png

 

Felső kép: bajtársi és baráti beszélgetés.
Alsó kép: az eskütételen megjelentek egy csoportja.
 
 

bpx2.png

 Felső kép: fegyelmezetten, de lazábban bajtársak

Alsó kép: önkormányzati képviselők. Apa előtt a kisfia. Remélem, ha felnősz, Te is képviselheted a magyar nemzeti értékeket.

 
Ennek a cikknek van egy kis utóélete is, hiszen nem mindenkinek tetszett a cikk második része, mondván, nem tartozik az első részhez, bár igaz, hogy ez pár ember véleménye volt. Ennek ellenére azt gondolom, hogy minden, mindennel összefügg. Ezért kértem, hogy nyilatkozzanak, hogy a cikk, melyik része kifogásolható. Azt a nyilatkozatot nem kaptam meg, de nem engedélyezték a honlapra való felkerülését, bár akkor még én voltam a honlap szerkesztője. Sőt, az elnökség olyan határozatot hozott, hogy a jövőben, bármely cikket, csak akkor lehet a honlapra föltenni, ha az elnökség engedélyezte. Ez a határozat a birtokomban van. Az elnökség határozatát nem is kifogásolom, csupán azt, hogy a cikk tartalmát illetően, velem nem történt egyeztetés. Sohasem dolgoztam a szervezetünk érdekei ellen és ezután sincs szándékomban, ezért rendkívül megalázó volt ez a cenzúrázott helyzet számomra, így azt terveztem, hogy kérem a főparancsnoktól a honlap szerkesztése és kezelése alóli fölmentésünket a fiammal együtt, de a főparancsnok megelőzött, mert utasított arra, hogy a jelszót adjam át Soltész Géza bajtársamnak. Ezt tudomásul véve, végrehajtottam. Nincs bennünk sértődöttség, az élet megy tovább, de várjuk meg a fejleményeket, hogy valótlanságot írtam-e, mert kötelességünk az igazság kimondása még akkor is, ha véleményünkért burkolt fenyegetést is kapunk. Az igazság kimondása viszont meglevő érdekeket sért.
 
2012.június. 10-én
 
Bencze Pali
 
A cikk megírása óta már majdnem 9 hónap telt el. Már annak is 8 hónapja, hogy levetettem a honlapról ideiglenesen azzal a szándékkal, hogy majdcsak megmondja valaki, hogy mi is volt ebben a írásban, ami nem volt igaz, vagy valakinek nem tetszett és főleg miért. Persze, ennek a cikknek volt egy utóélete is, mert az egyik elnökségi taggal magánlevelezés keretében beszélgettünk, én meg írtam arról, hogy mit kellene tenni az ütőképesebb szervezetért, a nagyobb fegyelemért, a más Nemzetőr szervezetek nagyobb elfogadtatásáért. Szemléletváltozást javasoltam és pontokba is szedtem, hogy szerintem mit kellene tenni. Természetesen, magánlevelezés keretén belül, de le is írtam, majd kérésére kinyomtatva oda is adtam neki. Bár számoltam a kockázattal, ami be is jött, mert a „kedves barátom” volt olyan kedves, hogy elárult, s mi több, még félre is tájékoztatta a főparancsnokot. Ezért, az elnökség elé idéztek, hogy adjak számot „erről”. Számot adtam és vállaltam is a felelősséget a jobbító szándékú magánvéleményemért, amit a főparancsnok el is fogadott. De ez úgy látszik, hogy nem volt elég, mert az „elnöki főtanácsadó” rosszindulatúan és illetéktelenül elkezdte a magánlevélből idézni a csapatgyűlés előtt, a neki nem tetsző részeket, majd a  olyan kijelentést is tett, hogy az ilyen embernek mint én, nincs helyük a Nemzetőrségnél. Persze, ennek eldöntése, nem az ő személyes joga. Mivel akkor a dolog nem lett helyretéve, tiltakozásként bejelentettem, hogy addig nem fogom látogatni a csapatgyűlést, amíg azok az emberek bocsánatot nem kérnek, akik ilyen megalázó helyzetbe hoztak ekkor. Természetesen, akkor leírtakat most is vállalom, és ha azokat a főparancsnok meg kívánja valósítani, személyesen segítem annak megvalósításában.
Az egykori elnöki főtanácsadó, már nincs a szerveztünkben, de akkori viselkedéséért azért bocsánatot kért felszólításomra telefonon. A főparancsnok pedig belátta, hogy az idő engem igazolt az eseményeket illetően és ezzel ezt elintézettnek is tekintjük. Itt lenne az ideje, hogy a „volt barátom” is belássa, hogy részéről is itt az ideje a bocsánatkérésnek! Hiába tiltakozik, az idő ebben is engem fog igazolni. Senki ellen nincs rossz szándékom, de jövőt építeni csak egymás iránti tisztelettel lehet.
 
2013. március 3.
 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.