Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


BENCSIK JÓZSEF

2012.12.22
Bencsik József 1932. 04. 25-én született Budapesten. Anyja neve: Zsiga Mária. Nős, Élő Erzsébettel és egy gyermeke van. Lakik: Rábaszentmiklós Fő utca. 8 általánost végzett alkalmi munkás, büntetlen előéletű magyar állampolgár. Kivégzésének okait követhetjük a Budapesti Katonai Bíróság B. VI.2141/57-es számú ítéletének indoklásával.
Az 1957. 03. 25-én megtartott nyilvános tárgyaláson a következő ítéletet hozta:
Az 1957. 03. 06 óta előzetes letartóztatásban levő
I.                   rendű vádlott, ifj. Bencsik József 1932. április 5-én született Budapesten. An. Zsiga Mária Rábaszentmiklós Fő utcai lakos magyar állampolgár,
II.                rendű Bencsik Jenő 1934. 08. 03 Budapest, an: Zsiga Mária Bp. VII. Karácsony Sándor utca 26 szám alatti lakos, magyar állampolgár   B Ű N Ö S
A BHÖ. 33. 34. pontjában foglalt és az 1956: 26. tvr. által rögtönbíráskodási eljárás alá utalt fegyver és lőszerrejtegetés bűntettében és ezért mindkét vádlottat
K Ö T É L  Á L T A L I H A L Á L R A Í T É L I..
 

bj1.png

 
 
De kövessük az eseményeket 1956. október 23-ától, mivel az ez előtti időpontról nem rendelkezünk adattal?
Számára is úgy kezdődött a forradalom, mint a legtöbb embernek, bár ő, a forradalom napján éjjeles műszakba ment dolgozni.
24-én reggel a feleségével szétnéztek a környéken és tájékozódtak, hogy mi van az utcán.
25-étől eljárogatott a Lujza utcába, ahol valakik feltörték az italboltot és az ingyen ital őt is vonzotta, amitől rendszeresen italos állapotban jutott haza. Pedig neki aztán igazán tudnia kellett volna, hogy a labilis idegállapotú ember csak mértékkel igyon, mert könnyebben válhat környezetével szemben agresszívvá.
Először egy céllövő puskát szerzett, amivel a ház kapuja előtt, próbából lőtt is, amit a szülei nehezményeztek, így a fegyvert betette a csatornába.
Részt vett a Kálvin téri orvosi rendelő előtt a barikád építésében, majd a rendőrségi gépkocsival hozott fegyverekből, ő is kapott egy katonai puskát egy doboz lőszerrel. Azt a feladatot kapták, hogy védjék a Baross utcai barikádot és környékét. Délben engedélyt kért, hogy hazamehessen ebédelni. Fegyverrel ment haza, ami 3 napig volt nála, de nem ment vissza a barikádra. A lakásuk közelében levő utcába bejött pár szovjet harckocsi, mire Bencsik a barikád mögé fut és rálő a harckocsira, de még kézigránátot is dobott feléjük. A harckocsiból kisszállt pár katona és a barikád felé indult. A lakásukból, az édesapja figyelemmel kísérte az erősen ittas fia tevékenységét és oroszul odakiáltott a katonáknak, hogy nem a barikád felől jött a lövés, ott nincs partizán, mire azok visszamentek a harckocsihoz. Ezzel, megmentette a barikád mögött egyedül lapuló fia életét. A fegyvert otthagyta és a házuk kapuja alá futott. Mivel nem találta később az otthagyott puskát, szerzett egy másikat, amit erővel elvett egy nála fiatalabb és gyöngébb fiútól, egy dobtáras géppisztolyt, amit már végig megtartott és el is rejtett az öccsével Jenővel együtt, aki viszont a Corvin közi Balogh Gyula nevű barátjától kapott egy másik géppisztolyt megőrzésre a forradalom bukása után. Eredetileg az volt a barát célja, hogy a fegyvert majd hazaviszi vidéken lakó szüleihez, mert majd lehet vele vadászni, de ekkor albérletben lakott, ott pedig nem tudta elrejteni. November 9-én az öccsével Jenővel elhatározták, hogy az ablakpárkány alá rejtik el a két db. géppisztolyt tárastól, lőszerestől. A fegyverek elrejtéséről akkor más nem tudott, csak ők ketten, de utólag kiderült, hogy az édesapjuk is ott volt. November 28-án Jenő a barátjával Ausztriába távozott, de József is elköltözött és Rábaszentmiklósra ment az apósához a családjával. Jenő 3 hét múlva visszajött az ausztriai lágerből, mert ott nem érezte jól magát. Rájött, hogy a nyugati világ sem az, aminek itthon mondták. Jenő, az 1944-es bombázások során olyan sérülést szenvedett, amitől egyik kezét amputálni kellett és az egyik szeme világát is elveszítette, így egy darabig a Vakok Intézetében lakott és ott gyógyították. Jenő a Corvin közben volt 11. 01-04-ig és az élelmezésnél tevékenykedett, de tagja lett a Corvin Gárdának is. Fegyverrel nem harcolt, bár volt fegyverviselési engedélye és nemzetőr igazolványa is. A lakók nem felejtették el sérelmeiket, amit Bencsik József okozott nekik ittasan és fegyveresen, így feljelentést tettek ellene fegyverrejtegetésért ketten is, név nélkül, hogy az ablakmélyedésben fegyvereket rejtegetnek. Az első házkutatást 1957. 03. 02-án 22:00-kor László Aladár honvéd szds. vezetésével tartották, de akkor csak honvédségi ruhákat találtak, fegyvereket nem. 03. 02-án, amikor a házkutatók elmentek, Bencsik Jenő előveszi a fegyvereket az ablakmélyedésből és a fa tusákat eltüzeli, a fegyvereket pedig szétfűrészeli, hogy a lakásból feltűnés nélkül lehessen kivinni és eltüntetni. Ezzel már elkésett, mert 1957. 03. 06-án a lakásban ismét házkutatást tartott a rendőrség és ekkor a kályhában megtalálták a hasznavehetetlen fegyvereket. Állítólag a kályhából kilógott egy olajos rongydarab és ez vezetett eredményre. A lakók elmondták a rendőrségi kihallgatás alkalmával, hogy Bencsik József nem csak velük volt agresszív, hanem a szüleivel is, de a szülők megbocsátók voltak, míg a lakók nem. Elmondták, hogy egyik alkalommal egy vita hevében, Bencsik József átlőtte egy, a közelben lakó idősebb ember combját, amibe ő később bele is halt. A rendőrségi vizsgálat az ebből eredő halált nem tudta bizonyítani és a személyt sem találta meg. Ifj. Bencsik Józsefet Rábaszentmiklóson, míg apját és Jenő nevű öccsét a Karácsony Sándor utcában tartóztatták le 03.06-án és megkezdődött a kihallgatásuk. Apjuk elismeri, hogy tudott a fegyverekről, de milyen apa az, aki ezért a saját fiait is feljelenti?  Mindhármukat elmeorvosi vizsgálatnak vetették alá, ahol ifj. Bencsik József nem önmagában keresi a probléma okát, hanem a családi konfliktus okaként a szüleit okolja. Majd a fegyverszakértő is megállapította, hogy bár a fegyverek most nem üzemképesek, de a lőszerek emberi élet kioltására alkalmasak, így beszolgáltatási kötelezettség alatt állnak.
A Rögtönítélő Katonai Bíróság, B. VI. 2142/1957 számú ítéletével első fokon ifj. Bencsik Józsefet és Bencsik Jenőt halálra ítélte és az ítélet, a kihirdetés után azonnal jogerőre emelkedett. A tanács elnöke megkérdezte az elítélteket és védőjüket, hogy kívánnak-e kegyelért folyamodni az Elnöki Tanácshoz?
Mivel az elítéltek kegyelemért folyamodtak, így a bíróság kegyelmi tanáccsá alakult át és a következőképpen foglalt állást:
Az I. rendű vádlott ifj. Bencsik József ügyében, Szőlősi János szds. katonai ügyész fenntartja, hogy a vádlottat nem tartja kegyelemre méltónak.
Smigura Sándor szds. katonai ülnök, a vádlottat kegyelemre nem ajánlja.
Farkas Benő őrgy. katonai ülnök, a vádlottat kegyelemre nem ajánlja.
Mundi János hadbíró őrgy. a tanács elnöke az I. rendű vádlottat kegyelemre ajánlja, mivel az orvos szakértői vélemény szerint is korlátozottan beszámítható…
A II. rendű Bencsik Jenőt Szőlősi János szds. katonai ügyész kegyelemre nem ajánlja.
Smigura Sándor szds. katonai ülnök a vádlottat kegyelemre nem ajánlja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Farkas Benő őrgy. katonai ülnök a vádlottat kegyelemre ajánlja, mert az ítéletet túl súlyosnak tartja az a cselekménnyel szemben…..
Mundi János hb. őrgy. a tanács elnöke is kegyelemre ajánlja, mert az ítéletet túl súlyosnak tartja a cselekménnyel szemben. – Tisztelettel kérdezem, hogy ezt a súlyos ítéletet nem ő hozta? – Nem bizonyítható, hogy részt vett volna fegyveres harcokban annak ellenére, hogy rendelkezett fegyverviselési engedéllyel.
Dr. Sinkó Elemér kirendelt védő megfogalmazta az elítéltek kegyelmi kérvényét az Elnöki Tanács felé.
1957. április 8-án érkezett meg a döntés, amely szerint:
Értesítem, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. április 03-án kelt 004/5/1957. számú Legfelsőbb Elhatározásával az Igazságügy Minisztériumi Kormánymegbízott előterjesztésére a Budapesti Katonai Bíróság 1957. március 25-én kelt B. IV. 2142/1957. számú ítéletével halálra ítélt ifj. B e n c s i k J ó z s e f /:1932. Zsiga Mária:/ pe. kegyelmi kérvényét elutasította, míg
B e n c s i k J e n ő /:1934, Zsiga Mária:/ pe. büntetését kegyelemből 15 évig tartó börtönre, mint főbüntetésre, valamint 10 évre az egyes jogok gyakorlásától való eltiltásra, mint mellékbüntetésre váltotta át.
Budapest, 1957. április 8.
/: Dr. Jahner – Bakos Mihály hb. ezredes:/ mb. főosztályvezető.
A Budapesti Katonai Bíróságnak Jáger László hb. alezredes egyszerre juttatja el ifj. Bencsik József és Pólya Ferenc Sándor kegyelmi kérvényének az elutasítását, így mindkettőjüket egy napon, 1957. április 8-án végezték ki.
Ifj. Bencsik Józsefen a kötél általi ítéletet 1957. április 8-án 16:35-kor végrehajtották.
Nyughelye a Rákoskeresztúri Temető 233-as parcella 6. sor 16-os sírjában van.
Bencsik Jenővel a büntetés átváltását a Markó út 25 szám alatt közölték és innen vitték át a Bp. X. Kozma út 13 alatti Országos Börtönbe.
Az édesanya Bencsik Józsefné könyörgő levelet írt a Legfelsőbb Bírósághoz azt kérve, hogy Jenő fiát részesítsék kegyelemre. A Katonai Bíróság azt válaszolta az édesanyának, hogy a 4/1954. IX. 30. P. M. számú rendelet értelmében 60 Ft. bélyegilletéket a fenti számra való hivatkozással pótlólag küldjön meg, mert az elítéltek érdekében benyújtott kegyelmi kérelmen ilyen összegű illetéket kell leróni.
A bíróság a kegyelmi döntésről annak idején értesíteni fogja.
Budapest, 1957. május 30.
Dr. Kiss István Gábor hb. szds. sk. a tanács elnöke.
A bíróság az iratokat áttanulmányozta és úgy határozott, hogy nem javasolja az elítéltet kegyelemre, mert részt vett a társadalmi rendünk megdöntésére szervezkedő „Corvin” banda tevékenységében… Így Bencsik Jenő 49-361-e számú elítélt a Népköztársaság Elnöki Tanácsának a közkegyelem gyakorlásáról szóló 1963 évi 4-es számú törvényerejű rendelete 1.§ /1/c pontja alapján 1963. március 27-én szabadult.
Haláláig – 1981. 04. 14-ig  megfigyelték.
A Budapesti Katonai Bíróság 1991. 05. 22-i dátummal igazolja özv. Kovács Lászlóné hozzátartozó részére, hogy Bencsik Józsefet 1957. április 8-án kivégezték.
Felhasznált irodalom: ÁBTL. 3. 1. 9. V-147678-as Vizsgálati Dosszié és
                                    Hadtörténeti Levéltár B.I.2142/1957 számú ítélet.
 

bj2.png

 
Budapest, 2012. december 8.
 
Bencze Pali
 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.